marts 31, 2018

Rengøring i omklædning

Hver mandag og torsdag fra 11:00 til 13:00 vil omklædningsrummene blive rengjort af rengøringsselskab, hvorfor vi henstiller til, at brugerne gør plads og viser hensyn.
Ordningen starter pr. 1. april 2018