september 10, 2020

Optagelse af nye medlemmer

På grund af de kravene omkring Corona, herunder kravet omkring afstand, pladsforhold, rengøring, vil der ikke blive optaget nye medlemmer pt.

Optagelse af nye medlemmer er et punkt til hvert bestyrelsesmøde.