november 15, 2020

Kontaktoplysninger mangles?

Vi vil meget gerne have opdaterede kontaktoplysninger på jer. Det gælder også mobilnummer og/eller fastnet nummer.

Årsagen til dette er blandt andet, at vi gerne vil give jer besked, hvis vi ikke modtager jeres indbetaling vedr. kontingentbetaling. Vi fremsender først rykkere via email, men inden vi udmelder dig, så vil vi gerne kontakte dig.

En anden årsag er, at vi i disse tider kan blive kontaktet af Coronasmitte opsporingen, og når vi kan levere opdaterede kontaktoplysninger, så kan der reageres hurtigere. Vi mangler pt. mobilnummer eller fastnetnummer på 65% af vore medlemmer.