oktober 4, 2019

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling 2019

Hermed indbydelse til ordinær generalforsamling, som afholdes den 3. november 2019 kl. 11:00 på Wiedergården.

Husk at tilmelde dig frokosten,

Såfremt man ønsker at deltage i frokosten umiddelbart efter generalforsamlingen skal tilmelding og betaling ske på Holdsport.dk, eller på lister ophængt i Pavillonen.

Prisen er 50 kr for en sildemad og to stykker smørrebrød samt en øl/sodavand og en snaps.

Sidste frist for tilmelding til frokosten er søndag d. 27. oktober 2019.