oktober 20, 2014

Indkaldelse til Generalforsamling 2014

Indkaldelse til Generalforsamlingen 2014, som finder sted søndag den 2. november 2014 kl. 11:00 på Wiedergården.

Dagsorden i h.t. vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Konstatering af mødets lovlighed.
  3. Formanden aflægger beretning.
  4. Regnskabsaflæggelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Fastlæggelse af kontingent for sæsonen (l. oktober til 30 april).
  7. Valg af bestyrelse og suppleant.
  8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  9. Evt., herunder oplysninger fra bestyrelsen vedr.forretningsordenen for saunaerne.

Forslag, der ønskes behandlet under dagsordenens pkt. 5, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Ønsker du indkaldelsen i et pdf dokument, kan du trykke her: Indkaldelse til Vandhunde genf 2014