september 1, 2021

Frokost Standerhejsning og venteliste

STANDERHEJSNING OG FROKOST SØNDAG D.. 3 OKTOBER
Så er der standerhejsning og officiel åbning af sæsonen. Vi starter med at hejse “hunden” på badeanstalten kl. 11.00. Derefter er der frokost på badehotellet kl. 12.00.
Der kan nu købes biletter til frokosten på holdsport. Det er muligt at købe flere billetter, dog er frokosten KUN for medlemmer.
Pris 100 kroner
antal pladser: 100
I prisen indgår buffet, en øl/vand og en snaps.

VENTELISTE.
Vores venteliste vokser for hvert år. Desværre kan vores faciliteter ikke håndtere mange flere brugere. Vi har på nuværende tidspunkt 500 på venteliste – hvoraf flest er kvinder. Vi har åbnet op for 70 nye medlemmer i år. Heraf er kun 10 kvinder, da der stadig er flere kvindelige medlemmer end mandlige. Det er klart, at uden en udvidelse af vores faciliteter er der lang tid til en afvikling af ventelisten.

Vi har en ansøgning hos kommunen om en udvidelse af damesaunaen, men denne proces er langsommelig og har foreløbig været under behandling i 2 år. Vi forsøger at lægge pres på kommunen – specielt set i lyset af at De Dragør Vandhundes medlemstal incl. venteliste snart udgør 1/8 af de stemmeberettigede borgere i Dragør!

Vi håber på at kunne udvide faciliteterne, så vi kan åbne op for endnu flere beboere i Dragør.

Med venlig hilsen Bestyrelsen