Må der bruges duftolie på saunaen?

Ved brug af duftolier på saunaen, skal følgende overholdes:

  • Der må kun bruges sauna-godkendte olier
  • Alle i saunaen skal spørges før brug af olier.
  • Der må kun bruges begrænset mængder af olier.
  • Brugerne skal sørge for udluftning efter brug af olier