november 7, 2019

Efterlysning af billeder / fællessauna / jubilæumsfest / Vær Hilset!


// 50-ÅRS JUBILÆUMSFEST

Der er blevet sendt invitationer ud via mail, og i kan snarest se dem slået op i pavillonerne. Vi har gjort os virkelig umage for at lave ET BRAG AF EN FEST. Er du ”ung” og tænker – ”arh det er for de gamle – så kender du ikke de ”gamle” godt nok, og vi kan love at der bliver noget at komme efter. Vi kommer til at vælte hallen!
Husk at melde jer til inden 1 december. https://dedragoervandhunde.dk/fest/


// JERES BILLEDER EFTERLYSES

I 2020 har vinterbadeforeningen ”De Dragør Vandhunde” 50-års jubilæum. I anledning af dette skaber Dines Bogø og Claus Ehlers en bog, der beskriver Dragørs og Amagers badekultur gennem årene. Men vi har brug for din hjælp! Vi efterspørger billeder af vinderbadning fra Dragør gennem tiderne. Det kan være ældre eller nutidige – sjove, finurlige situationer. Specielle vejrforhold andet der kan give læseren en oplevelse af alsidigheden og glæden ved vinterbadning.

Er du i besiddelse af materiale eller bekendt med at der har været vinterbadning fra Dragør før stiftelsen af foreningen i 1970, er vi også meget interesseret.

Vedlæg gerne (om muligt) en tekst/historie der beskriver billedet, årstal, hvem er på det, hvad forgår på det samt dit navn til kreditering. 

I skal skrive om i ønsker billederne returneret. Hvis fotos ikke ønskes retur, overdrages de til Historisk Arkiv, Dragør med de oplysninger, som du har givet. Sendes billederne digitalt bedes du ligeledes skrive om du ønsker at billederne overdrages til Historisk Arkiv i Dragør.

Ved aflevering af billeder vil der samtidig gives samtykke til at disse kan bruges i bogen. Vi kan ikke garantere at alle billeder kommer med i bogen, men de vil kunne bruges i andre sammenhænge af arkivet eller ”De Dragør Vandhunde”. 

Billederne kan sendes på mail: billeder@loenborg.dkeller afleveres fysisk (i postkassen) på adressen: Stautz Alle 1A, 2791 Dragør. Fysiske billeder afleveres i kuvert med dit navn så billederne kan returneres og krediteres.

Vi skal have billederne i hænde senest 1 december 2019


// VÆR HILSET

Vi skal huske at hilse på hinanden. Når vi passerer hinanden på broen, eller andetsteds på badeanstalten, så lad os hilse. Blot et kort nik eller ”godmorgen” der anerkender at vi deler og er sammen om at vi sammen nyder himlen, havet og hinanden omkring vores fælles interesse – vinterbadning! 


// FÆLLESTID I SAUNAERNE

Det er på generalforsamlingen besluttet at ændre tiderne på fællessauna m/k til følgende med virkning fra den 2 november 2019:

Fællestid hos damerne tirsdag & torsdag 19-22
Fællestid hos herrerne mandag & onsdag 19-22

Husk i den forbindelse på at det skal være i selskab med en partner. 

Saunaregler

  • Saunaen er kun for medlemmer af De Dragør Vandhunde.
  • Du skal altid sidde på et håndklæde i saunaen af hygiejnemæssige grunde.
  • Personlig hygiejne er IKKE tilladt i saunaen.
  • Hjælp til at holde saunaerne rene og pæne. Efterlad ikke private ejendele.
  • Husk at låse yderdøren hvis du som den sidste forlader saunaen
  • Der må IKKE hældes Øresundsvand på saunaovnen!

Ved brug af duftolier på saunaen, skal følgende overholdes:

  • Der må kun bruges sauna-godkendte olier
  • Alle i saunaen skal spørges før brug af olier.
  • Der må kun bruges begrænset mængder af olier.
  • Brugerne skal sørge for udluftning efter brug af olier

Håber i får en fantastisk sæson – husk at passe på hinanden!

Bestyrelsen