januar 5, 2017

Badeanstalten – status 5/1-2017 kl. 18:00

Badeanstalten er stadigvæk lukket da det er meget glat, og fordi noget af strømmen endnu ikke kan tilsluttes idet vandet har stået højt i rummene, samt at nogle af kontakterne stadig er fugtige.
Der arbejdes på sagen.
Saunaerne og pavillionen kører, men der stadigvæk fugt på gulvene.
Forhåbentlig kan badeanstalten snart benyttes igen.
Hold øje med hjemmesiden.
Vi melder tilbage når det igen er sikkert, at benytte badeanstalten.
Hilsen bestyrelsen