januar 5, 2017

Badeanstalten er stadig lukket

5/1-2017 kl 13:00
Dragør Søbad informerer, at badeanstalten stadig er lukket.
Frostvejret gør forholdene for farlige, og der er fortsat spærret for adgang.